30 de Novembre de 2011

Pavelló de Suècia, Berga.

A les 19h.

BENVINGUDA Sr. Joan Casòliva, Pesca, Alimentació i Medi Natural al Berguedà cap de l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Sr. Sergi Roca, president del Consell Comarcal del Berguedà Sr. Antoni Barat, president d’Hostaleria i Turisme del Berguedà

NORMATIVA I GASTRONOMIA CINEGÈTICA a càrrec del Sr. Alex Cuadros i Andreu, subdirector general d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental

LA CAÇA AL BERGUEDÀ, PRESENT I FUTUR a càrrec del Sr. Manel Raurich, (Agrupació de societats de caçadors i pescadors de Catalunya) president de la societat de caçadors d’Avià i d’AGRUPCAT

LA SIGNIFICACIó DE LA CAÇA EN L’ALIMENTACIó EN EL PASSAT I EL PRESENT a càrrec del Sr. Francesc Xavier Marimon, caçador i escriptor, autor del llibre “Cocina silvestre. Gastronomía de los deportes de provecho” exconseller del Departament d’Agricultura,

EL BERGUEDÀ, DEL BOSC A LA TAULA a càrrec del Sr. Marcel Cardona, cuiner del Restaurant Cal Fuster de Viver i Serrateix Després de la jornada hi haurà un tast de la cuina de la caça del Berguedà Ofert pels restaurants del club dels sabors.